Garantáljuk a minőséget. A legelső fázistól kezdve végigkövetjük az egyes munkafolyamatokat, biztosítva azok szakszerű megszervezését a minőségi, jogszabályi előírásoknak és hatósági követelményeknek megfelelően, betartásuk folyamatos ellenőrzésével. Munkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a végeredmény a különféle előírásoknak megfelelő, minőség szempontjából kikezdhetetlen színvonalon valósuljon meg.

Vállalt feladataink:

 • Az építési-szerelési munkákra vonatkozó jogszabályok, kötelező hatósági előírások, építésügyi hatósági engedélyek betartása illetve betartásuk ellenőrzése.
 • Az építési napló megnyitása, vezetése ellenőrzése és lezárása, az építési munkahely átvétele.
 • Az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása.
 • A kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.
 • A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek ellenőrzése, szükség szerint pótmérések elvégeztetése.
 • Az azonnali intézkedést igénylő feladatok meghatározása és irányítása.
 • Az építtetővel – illetve helyszíni képviselőjével –, a tervezővel, az alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés.
 • A műszaki tervektől eltérő nem engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése.
 • Közreműködés az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban.
 • Az építési szerelési munkák, továbbá az alvállalkozók munkájának összehangolása.
 • Levonulás végrehajtása és a munkahely visszaadása az építtetőnek biztonságos és használatra kész állapotban.